NARM Introduksjonskurs
med Tove Mejdahl

Introduksjonskurs 5-6 april 2019 i Oslo

5-6 april 2019 i Oslo  – Sagene Samfunnshus.

En effektiv behandlingsmetode for utviklingstraumer og tilknytningsproblemer

5-6 april 2019 i Oslo 2019 – Sagene Samfunnshus

 • NARM er respektfull måte å arbeide med mennesker på.
 • NARM er Ph.d. Laurence Hellers nye banebrytende terapeutiske metode
 • NevroAffektive Relasjonell Model: NARM kommer nå til Norge.
 • NARM viser seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.
 • NARMs kroppslige/fysiologiske tilgang til arbeidet med traumer, både de som har oppstått akutt og de mer utviklingsmessige, utgjør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.

Hva er NARM?

 • NARM representerer et fundamentalt skifte i psykoterapeutisk tenkning.
 • I NARM-terapi understøttes evnen vår til biologisk selvregulering og kapasiteten vår til å føle oss forbundet med oss selv og andre.
 • NARM er en resssursorientert, ikke regressiv modell, med utgangspunkt i Somatic mindfulness og mindful awareness under prosessen.

De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, avstemning, tillit, autonomi og kjærlighet/seksualitet. Hver type avspeiles i et mønster av spenninger eller pansring i kroppen, så vel gjennom adferd og evne til å klare livets utfordringer. Med NARM arbeides det med de overlevelsesstrategiene som ble utviklet i barndommen, men som sperrer for livsutfoldelsen her og nå.

Formen vil være en veksling mellom teori, små øvelser og dvd/live-demonstrasjon av, hvordan det somatiske nivået kan dras inn i terapien spesielt i forhold til barndomstraumer.

Grunnbok: Laurence Heller og Aline LaPierre: ”Udviklingstraumer” (Kbh. Reitzel 2014)

Sted og tid:

5-6 april 2019 i Oslo – Kl. 9.30 -16.30 alle dager i Sagene Samfunnshus.

Pris: 3900 til kontonr : 9052.11.15466

Påmelding: Anne Brit Sylvareik :sylvareik@gmail.com


se

Underviser: Tove Mejdahl

 • Aut. Psykolog, SEP og NARM-terapeut.
 • Spesialist og supervisor i klinisk psykologi.
 • 11 års erfaring som psykolog i det kommunale system. Arbejder nå i selvstendig praksis som dels omfatter undervisning, supervision og kurser, dels terapi.
 • Godkjent som underviser på NARM-uddannelsen

Norsk Psykologforening:

 • Norsk Psykologforening har godkjent NARM som vedlikeholdsaktivitet: Utdannelsen over 2 år teller som 72 timer.
 • Introduksjonskurset teller som 14 timer.