NARM

NeuroAffective
Relational Model™

Dr. Laurence Heller | Mindful Self-Regulation in Clinical Practice.

NARM UTDANNELSE I NORGE

Online introduksjonskurs

Dere kan se kurset her:

 
Neste oppstart av NARM utdannelsen er 2-7 april 2025 på Fyn i Danmark. Det er alltid flere nordmenn til stede. og undervisningen er på godt tilgjengelig dansk!

NARM utdanning 2022-2024

NARM Norge samordner nå utdannelsen med NARM Danmark.

Det betyr at utdannelsen vil foregå i Danmark, nærmere bestemt på den vakre øya FYN. Da bor vi sammen på et nyydelig hotell, deler måltider og utvikler et godt personlig og faglig fellesskap. Se informasjon under.
Introduksjonskurs er ikke nødvendig for å være med på utdannelsen. Men det er en veldig god innføring i alle modulene.

Utdanningen gjennomføres som internat ved:

Fjelsted Skov
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn
www.fjelstedskov.dk

Prisen inkluderer overnatting fra torsdag til mandag.

Utdanningen gjennomføres som internat ved:

Fjelsted Skov
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn
www.fjelstedskov.dk

Prisen inkluderer overnatting fra torsdag til mandag.

Priser

Prisene inkluderer følgende:

 • 5 dager ombordstigning pr. modul med overnatting i hyggelig enkeltrom.
 • Frokost, formiddagsmat, lunsj, ettermiddagskake, 2-retters middag og kaffe.
 • For modul 1 gjelder at den er godkjent med 30 timer til videreutdanning i psykoterapi av Dansk Psykologforening.
 • Undervisning ved NARM-rektor Tove Mejdahl med støtte fra seniorassistent.
 • En NARM-assistent pr. 5-6 elever for gruppetrening.
 • Undervisning i egnede undervisningsrom med gode fasiliteter.
 • Internasjonal sertifisering som sertifisert NARM-terapeut.
 • Opptak på listen over sertifiserte behandlere på NARM Danmarks nettsider.
 • Studentrabatt på medlemskap hos NARM Inner Cirkle.
 • Innlevering av undervisningsmateriell før modulen.

Modul 1 og 2

For modul 1 og 2 kan du registrere deg for modulene individuelt.

Pris pr. modul er 18 800 kr

Ved samtidig påmelding til begge moduler er prisen 17.400,- pr. modul.

Har du kun meldt deg på modul 1, har du mulighet til å oppnå lavere pris dersom du melder deg på modul 2 innen 20 dager etter fullført modul 1.

Kurset er momsfritt, jf. reglene om etterutdanning.

Spesielt for psykologer:  For modul 1 er kurset godkjent med 30 timer for videreutdanning innenfor spesialistordningen ved Dansk Psykologforening.

Modul 3 og 4

Modul 3 og 4 kan kun registreres samtidig.

Pris pr. modul er på DKK 17.400 og derfor totalt for modul 3 og 4: DKK 34.800

Kurset er momsfritt, jf. reglene om etterutdanning.

Individuell egenterapi i løpet av modulene

Individuell egenterapi som gis under avholdelse av modulene avregnes med DKK 900,- pr. økt.

Avgjorde direkte med den enkelte NARM-terapeut.

Individuell egenterapi mellom modulene avgjøres direkte med den enkelte behandler til behandlerens normalpris.

Veiledning under modulene

Felles lærerledet gruppeveiledning, 2 timer, i modulene avregnes med DKK 450,-

Du må delta på 3 av de 4 gruppekontrollene for å bli sertifisert.

Individuell veiledning som gis under avholdelse av modulene avregnes med DKK 900,- pr. økt. Gruppeveiledning avhenger av størrelsen på gruppen og avtales direkte med veileder.

Veiledning mellom modulene avgjøres direkte med den enkelte behandler til behandlerens normalpris.

Totalbeløp for utdanningen

Prisene er i Danske kroner

 • Modul 1 og 2 (for samtidig registrering)

  34.800 kroner

 • Modul 3 og 4 (kun samtidig registrering)

  34.800 kroner

 • Individuell egenterapi, 10 økter á DKK 900,-

  9000 kroner

 • Lærerveiledning, 4 samlinger á 450 kr

  1800 kroner

 • Veiledning, 6 økter á 900 kr

  5400 kroner

 • Obligatorisk lærebok

  300 kroner

 • TOTALPRIS

  86.100 kroner

NARM OG NORSK PSYKOLOGFORENING:

 • Norsk Psykologforening har godkjent NARM som vedlikeholdsaktivitet: Utdannelsen over 2 år teller som 72 timer.
 • Introduksjonskurset teller som 14 timer.

Få nevroaffektiv traumekompetanse –
bli NARM terapeut

NeuroAffective Relational Model™ – NARM

– profesjonellt treningsprogram for psykologer og psykoterapeuter i Norge.

The spontaneous movement in all of us is toward connection. No matter how withdrawn and isolating we have become, or how serious the trauma we have experienced, on the deepest level, just as a plant spontaneously moves towards the sun, there is in each of is an impulse moving toward connection.

dr. Laurence Heller

Få nevroaffektiv traumekompetanse –
bli NARM terapeut

 • 4 workshops på 5 hele dager fordelt over 2 år
 • introduksjonskurs til NARM 2 dager inkl intro til nervesystemet
 • 5 timer egenterapi og 5 timers veiledning hvert år. (Dette er ikke inkludert i prisen og kan også tas mellom modulene)

Utdannelsen retter seg mot deg som er klinisk praktiker og som ønsker å videreutvikle kunnskap og erfaring

NARM utdannelsen er en post graduate spesialist trening og dette profesjonelle treningsprogrammet er tilgjengelige for kliniske psykologer,  psykoterapeuter , sosionomer, psykiatriske sykepleiere, coacher, psykomotoriske fysioterapeuter, helsepersonell med behandlingsansvar og andre terapeuter.

Alle deltakere må ha:
 • En grunnutdannelse i bunn, da NARM er en etterutdannelse
 • Det er en fordel å ha noe klinisk eller pedagogisk erfaring og jobbe med mennesker
 • Kunnskap om det autonome nervesystemet er ikke en forutsetning, og vil bli undervist om under utdannelsen.

narm3

NARM I BEHANDLING AF KOMPLEKSE TRAUMER

Behandling af komplekse traumer kræver fokus på krop og psyke

Tove Mejdahl er specialist og supervisor i klinisk psykologi samt hovedlærer på NARM-uddannelsen.

«Der er ingen mirakler at hente i behandlingen af klienter med komplekse traumer, C-PTSD. Men solid forskning viser, at terapi, der integrerer det kropslige og følelsesmæssige, gør det muligt at hjælpe klienter til at opleve livet på en anden måde uden overdreven skam, selvhad og konstant selvkritik og ikke mindst at give dem håb om, at det faktisk er muligt, at de kan få det anderledes. Sådan en metode er den NeuroAffektive Model, NARM, der er udviklet af Laurence Heller. Metoden er specielt designet til at adressere virkningerne af komplekse traumer, C- PTSD, herunder tilknytnings-, udviklingsmæssige-, relationelle- og kulturelle traumer.»

NARM: Godt bud på metode til komplekse traumer/C-PTSD

Af Tove Mejdahl, cand.pæd.psych.aut. og hovedlærer på NARM-uddannelsen, Jeanett Bonnichsen, cand.pæd.psych.aut. og ledende assistent på NARM-uddannelsen samt Majken Skjølstrup, cand.psych.aut. og assistent på NARM-uddannelsen.

”I dag skulle jeg have startet autismeudredning med en mand i 30’erne. Jeg stoppede op efter den første halve time og delte mine tanker med ham. Sagde til ham, at jeg kunne tænke mig at høre lidt til hans opvækstfamilie og de følelsesmæssige/sociale aspekter af den. Derefter skiftede samtalen helt retning: Svære brud, en far, som han selv betegnede som “narcissistisk”. Samtalen blev en fortælling om svære og usunde opvækstbetingelser for et barn. Jeg delte med ham, hvordan jeg kunne have en hypotese om, at han var blevet nødt til at udvikle nogle beskyttelsesmekanismer for at overleve følelsesmæssigt i sin barndom – mekanismer, som han nu bar videre med sig ind i voksenlivet, og som skabte de barrierer, han oplevede. Mens jeg kort delte min hypotese med ham, ændrede hans ansigt sig fuldstændig; han blev mild, og hans øjne blev våde. Han sagde: ”Jeg har jo søgt hjælp flere gange, men jeg har aldrig følt mig så genkendt som i det, du siger”.

Interview med Dr. Laurence Heller

Af Ditte Darko, psykolog og fagjournalist

«Klienter får det bedre hurtigere, når terapeuter holder op med at tage ansvar for at «fikse» dem»

NARM and Therapist Efforting

INTRODUKSJONSKURS

En effektiv behandlingsmetode for utviklingstraumer og tilknytningsproblemer

NARM viser seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.

Dr. Laurence Heller

Introducing NARM training

– Man tenker ikke at man er skaket, man er skaket

Sammenhengen mellom traumer og alvorlige psykiske lidelser ble understreket av både Anna Luise Kirkengen og Dag Nordanger under Toppmøte 2019. – Man tenker ikke at man er skaket, man er skaket, sier Kirkengen.

Publisert: 10:24 – 06. november 2019 |  https://www.erfaringskompetanse.no

Kroppen fortæller den sande historie

Alle mennesker har udviklings-traumer og uopfyldte kernebehov med fra livets første seks år, mener NARM-psykolog Tove Mejdahl.

Alligevel bladrer hun ikke kun tilbage i barndommens bog, når hun skal forstå problematiske kapitler i voksenlivet. Hun går i stedet på opdagelse i kroppens aktuelle fortælling om stressreaktioner i nervesystemet og forbindelsen mellem krop og psyke.

Af Annette Haugaard, journalist

2016© Kopirett - NARM / Norge