Introduksjonskurs i NARM

Kropp og psyke henger sammen i den NeuroAffektive Relationelle Modellen.

 

Innhold:

På dette spennende 2-dagers introduksjonskurset i NARM, vil du få innblikk i NARM som behandlingsmetode.

  • Laurence Hellers banebrytende terapeutiske metode NARM har vist seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.
  • NARM representerer et fundamentalt skift i psykoterapeutisk tenkning. I NARM-terapi støttes vår evne til biologisk selvregulering og vår evne til å føle oss forbundet med oss selv og andre.
  • NARM er en ressurs-orientert, ikke-regressiv modell, som arbeider med Somatic mindfulness og mindful awareness under prosessen.
  • De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, avstemning, tillit, autonomi og kjærlighet/seksualitet. Hver type avspeiles av et mønster av spenninger eller pansring i kroppen, også i atferd og evne til å klare livets utfordringer.
  • NARM arbeider med de overlevelsesstrategier som ble utviklet i barndommen, og som hindrer livsutfoldelsen her og nå.
  • Formålet med kurset er å få kjennskap til NARM metoden og NARM utdannelsen. Formen vil være en veksling mellom teoretiske opplegg, små øvelser og live-demonstrasjoner som viser hvordan den organiske prosessen kan skje i terapi.
  • Både introkurset og utdannelsen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening

Sted og tid: Kurset gjennomføres som heldagskurs på dagtid over 2 dager: 22-23 april 2022

Pris: Prisen for kurset er 4500 kr.

Påmelding:  sylvareik@gmail.com ved Anne Brit Sylvareik

Sted: Sporveisgaten 29, 0354 Oslo

Underviser: Tove Mejdahl, spesialist og supervisor i klinisk psykologi. Tove Mejdahl Aut. Psykolog (cand.paed.psyk). Spesialist og supervisor i klinisk psykologi. Utdannet i Somatic Experiencing. Utdannet i NARM. Arbeider i selvstendig praksis som omfatter undervisning, veiledning og kurser. Godkjent som underviser på NARM-utdannelsen. Snakker godt forståelig dansk norsk.

Anne Brit Sylvareik, psykoterapeut i NARM  blir assistent under introkurset.

Se www.NARM.no

www.narm-danmark.com