Hege Rollefsen Rydland
Psykoterapeut EAP, EAGT/MNGF, NARM

Tilbyr gestaltterapi, nevroaffektiv psykoterapi og mindfulness/heartfulness i privat praksis i Samfunnshus vest på Røa.

E-post: hrydland@hotmail.com

Mobil telefon: 957 94 218

Praksis adresse: Tore Hals Mejdells vei 8, 0751 Oslo

Hjemmeside: www.hegerydland.no

Anne Kjeldsen er utdannet psykolog og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og unge. I tillegg er hun utdannet NARM-terapeut.

Hun tilbyr behandling til barn, ungdom og voksne i alle aldre. Temaer hun arbeider med er blant annet depresjon, angst, fobi, atferdsvansker, kriser, relasjons-traumer og traumatiske hendelser, vonde erfaringer som «sitter i kroppen», bearbeiding av tap og alvorlig sykdom i familien, samt utfordringer knyttet til vanskelige livssituasjoner og overganger i livet.

Til sammen har Anne arbeidet i 25 år som psykolog og har bred erfaring fra psykologisk behandling, veiledning og undervisning. Hun arbeider også med forskning og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Er medlem av Norsk Psykologforening (NPF). Hun driver også med meditasjon.

Kontoradresse: Meltzersgate 4, 0257 Oslo. Kontakt meg på epost: kjeldsen.anne5@gmail.com, eller telefon: 930 49 048. Se også: http://annekjeldsen.no.

Anne Brit Sylvareik

Psykoterapeut EAP, NFPT, SEP, NARM

Kompleks PTSD, Utviklingstraumer , relasjonstraumer og sjokk/traumer

Somatisk,nevroaffektiv og eksistensiell psykoterapi, 

Seniorassistent under NARM utdannelsen i Danmark

NARM terapeut for studenter

NARM individuell veileder

NARM gruppeveileder

sylvareik@gmail.com

www.Traumeheling.net

www.Narm.no

Kontor: Sporveisgaten 29, 0354 Oslo

Nesodden Psykoterapi ; Tangen senteret

tlf: 47892799

Åse-Lill Ranvik Iversen

Psykiatrisk sykepleier, SEP, NARM

Privat praksis i Asker sentrum

Nettside: www.traumeterapi.com

Tel. 98688239

Anne Grethe Brandtzæg,

NARM-terapeut, InnerLifeTerapeut, coach, mindfulness-instruktør MBSR

Sporveisgaten 29, 0354 Oslo

kontaktinfo: tlf 997 53 154, e-post lifegardenagb@gmail.com

www.lifegarden.no

Linn Stokke

Psykoterapeut, SEP, NARM,TRE

MBAs- mindfulbased approaches

Relasjonstraumer, utviklingstraumer, sjokktraumer.

Privatpraksis i Sandvika.

Kontakt:  41004010  eller mail: linn@unfolding.no

Les mer om hvordan Linn arbeider på: www.linnstokke.no