Norge og Danmark har pr i dag en felles NARM utdannelse.

Ny NARM utdannelse setter i gang i oktober 2022.

NARM utdanning i DANMARK Norge 2022-2024,

www.narm-danmark.com